Nabízené služby
Záleží nám
na každém
detailu...
Přehled
Nejvyššími metami každé profesionální služby je spokojenost zákazníka a kvalita poskytovaných služeb. Chcete-li vědět o způsobu zajištění kvality více, podívejte se sem. Další informace najdete mezi odpověďmi na často kladené otázky.
Naším cílem je poskytovat zákazníkům nejen jednotlivé služby, ale celá řešení: komplexní služby pokrývající všechny oblasti jazykových služeb včetně grafické úpravy, sazby a výroby, aby nemusel shánět čtyři dodavatele na služby, které dokážeme poskytnout sami na základě jediné objednávky.
Překlady dokumentů
Ideální překlad by měl v cizím jazyce říkat totéž, co originál. Stejný by neměl být jen obsah, ale také použité výrazové prostředky, tón, případné sdělení mezi řádky. Právě proto existuje přinejmenším 16 překladů Havrana od E. A. Poea do češtiny. Každý básník vnímal báseň jinak a každý se ji snažil přeložit co nejvěrněji. Samozřejmě u textů technické či právní povahy naštěstí neexistuje taková volnost jako u básně, ale je nutné se vypořádat například s různými reáliemi soudní praxe. Tak jako neexistuje ideální žena či muž, neexistuje ani ideální překlad. Existují pouze velmi kvalitní překlady, a ty se snažíme poskytovat našim zákazníkům.
Co nabízíme
 • Vysoce kvalitní překlady prováděné překladateli s odbornými znalostmi daného oboru
 • Nezávislou korekturu prováděnou profesionálním překladatelem
 • Řízení rozsáhlých překladatelských projektů
 • Úctu k vašemu času: Od převzetí vaší zakázky do začátku práce na překladu obvykle neuplynou ani dvě hodiny, u urgentních překladů začíná práce na překladu do patnácti minut.
 • Překlady prováděné rodilými mluvčími
 • Široké spektrum odborností
 • Profesionální přístup
 • Jasně definované ceny
 • Flexibilitu, ochotu a spolehlivost
Speciality
 • Překlady přes noc
 • Překlady podání k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva ve Štrasburku včetně právnických textů a dokumentace
 • Lokalizace webových stránek
 • Práce týmu překladatelů u zákazníka, například při Due Diligence
 • Překlady prováděné právníky
Jak pracujeme
 • Ke každé zakázce přistupujeme individuálně.
 • Již při přebírání zakázky se snažíme zjistit, co přesně zákazník potřebuje a pro jaký účel.
 • Záleží nám nejen na obsahu, ale i na tónu a stylu, abychom mohli překládat i to, co je mezi řádky.
 • Vždy čerpáme z webových stránek zákazníka a je-li to možné a potřebné, hledáme další zdroje informací.
 • Pro stálého klienta vždy vytváříme stálý tým překladatelů.
 • Pravidelně kontrolujeme postup práce, abychom v případě jakýchkoliv potíží mohli klientovi zaručit, že dodržíme slíbený termín.
Ověřené překlady
Některé úřady po vás mohou žádat soudně ověřené překlady. Jde o překlad originálního dokumentu přeložený soudním překladatelem, tedy překladatelem, který je osobně registrován u některého soudu, je vybaven oficiálním kulatým razítkem a pracuje podobně jako notář nebo soudní znalec.
Soudní překladatel sám přeloží původní text nebo zkontroluje věrnost překladu provedeného jiným překladatelem. Vyplní doložku, na které uvede, že překlad je věrným překladem originálu, a pak sešije původní dokument, vytištěný překlad i doložku do jediného svazku papírů a zapečetí tento svazek proti rozdělení.
Pokud máte dokument, který chcete použít pouze v rámci nějakého podání, je dostačující předat nám k ověření originál. Pokud však jde o listinu, kterou chcete používat i v budoucnu, je lepší vytvořit notářsky ověřenou kopii a nechat nás ověřit pouze ji.
Úpravy textu
Pokud si sami přeložíte či napíšete cizojazyčný text, můžeme pro vás text upravit podle vašich požadavků. Můžete si přát zkontrolovat, zda neobsahuje zásadní chyby nebo prvky, které by pro příjemce byly kulturně nepřijatelné. Stejně tak můžete požádat o běžnou korekturu nebo o přepsání textu v souladu s účelem dokumentu.
Cena se pak stanovuje na základě času, který náš překladatel nad úpravou strávil. Kontrola zásadních chyb může být rychlá a poměrně levná.
Běžnou korekturu i přepsání textu pro vás můžeme zajistit, současně vám však tento postup důrazně nedoporučujeme.
Cena úprav se odvíjí od času a čas od náročnosti úkolu. Proto se lehce může stát, že úprava je pracnější a nákladnější než překlad nového dokumentu z vašeho vlastního jazyka. Aniž bychom chtěli zpochybňovat vaše jazykové schopnosti, jsme si jisti, že vám porozumíme lépe, navrhnete-li text ve svém vlastním jazyce než v jazyce cizím.
Jazyky, které překládáme
Jazyky, s nimiž pracujeme, dělíme do tří skupin:
Skupina A
angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, polština, čeština, slovenština
Skupina B
holandština, ukrajinština, maďarština, portugalština, norština
Skupina C
japonština, čínština, vietnamština, turečtina a ostatní méně frekventované jazyky
Tlumočení
Rozeznáváme tři druhy tlumočení. Nejméně náročné je tlumočení doprovodné. Doprovodní tlumočení je prostředkem, jak například na konferencích pomoci účastníkům najít služby, které hledají, nasměrovat je do divadla či na oběd.
Vedle toho stojí tlumočení konsekutivní, kdy si překladatel dělá poznámky a na jejich základě prezentuje text přednesený řečníkem. Podle situace si tlumočník může dělat poznámky nebo překládá větu po větě z hlavy.
Vrcholem tlumočnické profese je tlumočení konferenční, při kterém tlumočník sedí v uzavřené kabině, má na uších sluchátka a okamžitě tlumočí právě vyslechnuté přes mikrofon do sluchátek posluchačům, kteří dají přednost poslouchat přednášenou řeč ve svém vlastním jazyce.
Konferenční tlumočníci a špičkoví konsekutivní tlumočníci jsou profesionály nejvyšší třídy a této skutečnosti odpovídá i požadovaná odměna.
Zajištění kvality
Spokojenost zákazníka s kvalitou poskytovaných služeb stojí nade vším.
Kvalita našich služeb stojí a padá s kvalitou překladatelů. Velmi pečlivě si naše kmenové spolupracovníky vybíráme a zdaleka se nespokojíme jen s diplomem či referencemi. Naši překladatelé procházejí úvodním testem, kterým například v minulém roce neprošlo 95% zájemců, z nichž řada pracuje pro jiné agentury.
Pro každý text vybíráme překladatele s odborným zázemím v dané oblasti a poskytujeme mu nepřetržitou podporu a možnost konzultovat obtížné termíny nejen s klientem, ale i s kolegy.
Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a vždy znovu hledáme způsob, jak odvést co nejlepší práci.
Každý stálý zákazník má u nás malý tým překladatelů, kteří jsou zvyklí na jeho specifickou terminologii i na styl a tón, který mu nejlépe vyhovuje.
Průběžně kontrolujeme průběh prací na překladu, abychom mohli pomoci v případě jakýchkoliv potíží a zajistit dodržení slíbeného termínu.
Všechny překlady pak u nás procházejí nezávislou kontrolou.

 
Kontakt

Telefon   
+420 226 808 808

Fax   
+420 226 808 801

e-mail
sarah@sarah.cz
(c) Sarah
20. 11. 2006