Ceny
Záleží nám
na každém
detailu...
Česky
English
Français
Deutsch
Překlady
Na trhu se tradičně objevuje konstrukce cen založená na líbivě nízké ceně za normovanou stránku, a na spoustě příplatků: za odbornost, za grafickou úpravu, za tabulky, za rychlost, možná i za úsměv.
Náš přístup je jiný. Nabízíme jednotnou cenu postavenou tak, abychom vám za ni mohli poskytovat kvalitní servis a profesionální překladatele. Tedy ani v případě, že budete požadovat přeložení dvaceti normostran přes noc, nebo tří set stran přes víkend, nebudeme vám účtovat ani korunu navíc. Pokud však budeme přesvědčeni, že čas, který nám na vypracování překladu dáte, nedovoluje provést práci kvalitně, budeme muset vaši objednávku odmítnout.
Jsme přesvědčeni, že je naší povinností mít dost odborníků na dané téma, dost překladatelů, kterým nevadí pracovat přes noc nebo přes víkend, aniž bychom je za to museli uplácet prostřednictvím příplatků.
Normostrana
Na trhu bohužel neexistuje jednotné počítání objemu textu. Nejběžnější jednotkou je normostrana, avšak ani konstrukce této jednotky není jednotná. Původně se jedna normovaná strojopisná strana měřila jako strana o třiceti řádcích po šedesáti úhozech, přičemž na každém řádku zůstávalo na konci pár prázdných znaků za rozdělením slova, na konci odstavce zůstávalo volné místo a na začátku odstavce bylo pět mezer. Před nadpisem se pak povoloval volný řádek. Počítače změnily i normovanou strojopisnou stránku. Dnes dovedeme měřit počty znaků, počty slov, počty znaků včetně mezer... Někdo dnes počítá normostranu jako 1800 znaků včetně mezer, jiný 1500 znaků, ale nepočítá do toho mezery, jiný zase počítá počet slov. My jsme se rozhodli počítat jednu normostranu jako 1650 znaků včetně mezer v cílovém jazyce, protože se domníváme, že se tento způsob výpočtu nejvíce blíží původní strojopisné straně. K měření rozsahu používáme statistiku programu MS Word.
Směr překladu
Jsme přesvědčeni, že cena za překlad z jednoho jazyka do druhého i opačným směrem by měla být stejná. Někdo se domnívá, že překlad z "domácího" jazyka do jazyka "cizího" je podstatně náročnější než překlad z jazyka "cizího" do jazyka "domácího". My jsme přesvědčeni, že oba směry překladu vyžadují vynikající zvládnutí obou jazyků, a proto by se cena lišit neměla. Toto naše přesvědčení se pak odráží v našem ceníku jednotnou cenou.
Ceny podle jazyků
Cena za překlady do a z jazyků skupiny A (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, polština, čeština, slovenština) činí 440 Kč za jednu normostranu.
Ceny jsou uváděny bez DPH při sazbě 19%.
Cena za překlady do a z jazyků skupiny B (holandština, ukrajinština, maďarština, portugalština, norština) činí maximálně 480 Kč za jednu normostranu, přičemž si vyhrazujeme právo nabídnout vám cenu nižší.
Ceny jsou uváděny bez DPH při sazbě 19%.
Cena za překlady do a z jazyků skupiny C (japonština, čínština, vietnamština, turečtina a ostatní u nás méně frekventované jazyky) je stanovována individuálně. V některých případech je k dispozici třeba i jediný překladatel a cena pak závisí na jeho konkrétních podmínkách.
Stálým zákazníkům jsme schopni nabídnout speciální ceny v závislosti na objemu zakázek, na častém opakování podobných textů i na platební historii.
Speciální cenu připravíme i pro jednorázové velké projekty, jako jsou výběrová řízení nebo stavební projekty.
Pokud se některý z našich klientů domnívá, že by mu víc vyhovovala cenová struktura založená na příplatcích, rádi pro něj připravíme konkrétní nabídku, nicméně jsme přesvědčeni, že na takové volbě nevydělá. :-)
Úpravy textu
Nabízíme české i cizojazyčné úpravy textu. Cena se stanovuje individuálně na základě času stráveného nad touto prací. Nezřídka se však stává, že se cena blíží ceně překladu, protože text vyžaduje podstatné změny a úpravy. Proto zákazníka informujeme o odhadu ceny až poté, co na ní začal editor pracovat.
Tlumočení
Minimální jednotkou doby tlumočení je půlden. Důvod je prostý: dobří tlumočníci jsou velmi vytížení a hodinová práce na jednom konci města jim bere příležitost pracovat jinde celé půldne.
Cena za konsekutivní tlumočení činí 6400 Kč za den.
Cena za konferenční tlumočení činí 9200 Kč za den.
Ceny jsou uváděny bez DPH při sazbě 19%.
Při konferenčním tlumočení přesahujícím půl hodiny je zapotřebí mít dva tlumočníky, kteří se u mikrofonu střídají. Je totiž prakticky vyloučeno mluvit nepřetržitě delší dobu. Navíc tato práce vyžaduje vysoké nasazení a naprostou koncentraci.
Svět není ideální a ne vždy může všechno proběhnout tak, jak si člověk naplánoval. Má vám přijet zahraniční host, vy pro něj objednáte tlumočníka, tlumočník dorazí a hostovi uletí letadlo. Pro tento účel se stanovují stornopoplatky. Vzhledem k tomu, že práce tlumočníků se plánuje na delší dobu dopředu, je pro tlumočníka téměř nemožné sehnat jinou práci za práci zrušenou. To se také odráží v ceně stornopoplatků. Při zrušení tlumočení v den, kdy mělo proběhnout se účtuje 100 % ceny plánovaného tlumočení. Pokud jde o tlumočení do jednoho týdne, účtují se satorno poplatky za další dva dny ve výši 50 % plánocvaného rozsahu, v případě, že si tlumočník rezervoval dobu přesahující týden, účtují se stornopoplatky ve výši 50 % za tři pracovní dny.
Všeobecně prospěšné organizace
Je nám velkou ctí, že se na nás obracejí některé všeobecně prospěšné organizace. Velmi si vážíme práce, kterou dělají a rádi jim přispíváme prostřednictvím výrazných slev či dokonce poskytováním překladatelských služeb zdarma.
Jste-li zástupcem všeobecně prospěšné organizace a potřebujete-li využívat překladatelské nebo tlumočnické služby, neváhejte se na nás obrátit. Samozřejmě nemůžeme vyhovět všem, ale snažíme se pomáhat tam, kde to dovedeme.

 
Kontakt

Telefon   
+420 226 808 808

Fax   
+420 226 808 801

e-mail
sarah@sarah.cz
(c) Sarah
20. 11. 2006